Kolektív NÚSCH pri preberaní Výročnej ceny SPNN za rok 2009