Paní námestníčka s vedúcou projektu prevencie NN Ing. Krokošovou (vľavo)